Tag Archives: Taqwa menurut Umar bin Abdul Aziz

Khutbah Jum’at: Iman dan Ketakwaan Hakiki

Takwa kepada Allah itu bukanlah berpuasa pada siang hari, shalat pada malam hari dan memadukan keduanya. Namun, takwa kepada Allah itu adalah meninggalkan apa saja yang telah Allah haramkan dan menunaikan apa saja yang telah Allah wajibkan. ( Umar bin Abdul Aziz rahimahulLâh)

Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Dengan begitu, kita akan semakin mampu berpegang teguh dengan agama-Nya. Sehingga kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Continue reading Khutbah Jum’at: Iman dan Ketakwaan Hakiki