Tag Archives: solidaritas rohingya

Iman dan Solidaritas

Iman dan Solidaritas

Ikhwani fiddin a’azzaniyallahu waiyyakum,

Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Dengan begitu, kita akan semakin mampu berpegang teguh dengan agama-Nya. Sehingga kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak.

Allah SWT menyatakan di dalam Al Quran:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ…﴾

Sungguh kaum Mukmin itu bersaudara… (TQS al-Hujurat [49]: 10).

Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa semua orang Mukmin adalah saudara dalam agama. Maknanya—menurut Imam al-Baghawi di dalam Ma’âlim at-Tanzîl dan Imam al-Khazin dalam Lubâb at-Ta’wîl fî Ma’âni at-Tanzîl—adalah bersaudara dalam agama dan al-wilâyah (perwalian)/al-walâyah (pertologan). Continue reading Iman dan Solidaritas